Kjære medlemmer, foreldre og trenere

Vi i Gui Sportsklubb er veldig glade for å kunne tilby aktiviteter til medlemmene samtidig som vi er veldig opptatt av å følge både nasjonale og kommunale retningslinjer. Vi er stolte over våre anlegg og ønsker at våre medlemmer bruker dem.

For at aktivitetene følger rette regler og at Gui Sportsklubb fortsatt får tillit til å drive med aktiviteter ønsker vi at alle medlemmer, trenere og foreldre følger de til en hver tid gitte retningslinjer. 


Gjeldende retningslinjer:

 • Organisert aktivitet kan foregå i grupper på inntil 5 aktive utøvere
 • Hver gruppe skal til en hver tid ha 2 voksenpersoner over 18 år tilstede
 • Det skal holdes avstand på minimum to meter mellom deltagerne i aktiviteten til enhver tid
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt
 • Det er en forutsetning for all aktivitet at smittevernreglene overholdes
 • Deltagere skal være friske og symptomfrie, og ikke være i karantene
 • Bruk av utstyr i kontakt med hender eller hode er ikke tillatt mellom personer
 • Bruk av garderober er ikke tillatt
 • Det er ikke anledning til å ta kollektivtransport til og fra aktiviteten

Treningsområder på Arnestad:

 • Fotball har anledning til å ha 8 grupper aktive av gangen - F1 til F8 (se bilde)
  • Gruppe F1 og F3 må trekke litt inn på banen dersom det er grupper fra friidretten som trener på I1 og / eller I2
 • Håndball har anledning til å ha 2 grupper aktive av gangen - H1 og H2 (se bilde)
 • Friidrett har anledning til å ha 2 grupper aktive av gangen - I1 og I2 (se bilde)

Bruk av anlegget utenom faste treningstider:

 • Anlegget er åpent for bruk utenfor faste treningstider, men husk å følge retningslinjene til FHI 
Levert av IdrettenOnline