Medlemskap i Gui Sportsklubb

Gui SK har et variert bredt tilbud av aktiviteter både til barn, unge og voksne i våre to bygder. For at sportsklubben skal klare å holde den organiserte idretten i gang er laget avhengig av både medlemmer og en god økonomi. I forbindelse med de nevnte kravene er vi avhengige av nettopp deg!

Dersom du velger å tegne deg som medlem i laget ved å betale kontingenten, vil du i felleskap med de andre aktive og passive medlemmene være med å legge grunnlag for at vi kan opprettholde tilbudene våre.

For å drive med idrettsaktiviteter i Gui SK, må man ha medlemskap i klubben. I tillegg betaler man aktivitetsavgift til den (de) gruppene man er aktiv i. Utøvere under 12 år er kollektivt ulykkesforsikret gjennom medlemskapet. Alle tillitsvalgte (lagledere, trenere, oppmenn, styremedlemmer m.v.) betaler også kontingent.

Vi håper på din hjelp og takker på forhånd for støtte fra deg!

Nye medlemmer må opprettes via www.minidrett.no. Følg vedlagte veiledning (men meld opp til Gui SK, ikke HIL):

Medlemmer_av_HIL-VEILEDNING_versjon4.pdf


Medlemskap (frem til årsmøte 2020) priser pr. år:

Familiekontingentkr 550,-
Juniormedlemskapkr 250,-
Seniormedlemskapkr 300,-
Støttemedlemskapkr 220,-


Ved kjøp av familiekontingent er både aktive og passive familiemedlemmer inkludert. Familiekontingenten gjelder foresatte med barn. Juniormedlemskap gjelder til og med året du fyller 19 år.

Medlemskontingentene og aktivitetsavgiftene faktureres og betales via MinIdrett.
Levert av IdrettenOnline